Tafana logosuTafana Pide ve Kebap Salonu
Avanos, Kapadokya

Kapadokya ve Erciyes

"Dünyada başka Kapadokya yok, yenisi de yapılamaz"

Kapadokya

Kapadokya ve ErciyesKapadokya; Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri ve Kırşehir vilayetlerinin arasında kalan bölgenin adı olup, "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelmektedir.

Geçmişinde Hitit, Frig, Pers, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşımasıyla ülkemiz turizminde önemli bir yere sahiptir.

Kapadokya, M. Ö. 4000 yılına kadar uzanan tarihiyle bu topraklarda Hıristiyanlık dininin oluşum merkezi olması yanında, olağanüstü doğa harikası peribacaları ve yer altı şehirleriyle ünlüdür.

Peribacaları, bölgenin civarındaki Erciyes, Hasan ve diğer bazı küçük dağlarda yüzyıllar önce meydana gelen volkanik patlamalar sonucu ortaya çıkan tüflerden oluşmuştur. Zaman içinde bölgedeki suların çekilmesi neticesi tüfler; rüzgar, ısı ve benzer doğasal etkilerle aşınmış ve peribacası adını verdiğimiz bu jeolojik oluşumlar vücuda gelmiştir.

Kapadokya'da üç tür peribacası bulunur : Şapka türü, Mantar türü ve Konik türü…

Bunlardan şapka türü peribacaları Zelve civarına, mantar türü peribacaları Gülşehir yakınlarına, konik türü peribacaları ise, Avanos-Ürgüp yolu üzerindeki Devrent Vadisi'ne serpilmiş durumdadır.

Öbür yandan, yazılı bulgulara göre Kapadokya'da 200 civarında yeraltı şehrinin varlığından bahsedilir. Bunların 50'e yakını bulunmuş, birkaç tanesi ziyarete açılmıştır. Ziyarete açılan yeraltı şehirleri büyüklük sıralamasına göre şöyledir: Derinkuyu Yeraltı Şehri 11 kat, Kaymaklı Yeraltı Şehri 7 kat, Özkonak Yeraltı Şehri 4 kat, Mazı ve Tatlarin Yeraltı Şehirleri de 1'er katlı olup, ilk üçü en çok ziyaret edilenleridir.

Yeraltı şehirlerinin hangi tarihte yapıldığı kesin olarak tespit edilememekle birlikte, İsa'dan önceki dönemlere ait olabileceği ileri sürülmektedir. M. S. ilk yıllarda misyonerlik için yöreye gelen Aziz Paulus ve arkadaşları buranın Hıristiyanlık dinini yaymak için uygun bir yer olduğu sonucuna vararak, bölgeye yerleşmiş ve Hıristiyanları toplamaya çalışmışlar. Zaman içinde başka coğrafyadan gelenlerle çoğalan yöre insanı, özellikle Romalıların baskılarından korunmak amacıyla yeraltı şehirlerine saklanırlar. Uzun yıllar kalmak zorunda oldukları için, yeraltı şehirlerinin içinde yiyecek depoları, şaraphaneleri ve ihtiyaçlarına cevap verecek pek çok bölümler oluşturmuşlardır.

Bölge, M. S. 3. Yüzyıl sonunda önemli ölçüde Hıristiyanlaşmış, pek çok kilise de bu süreçte yapılmıştır.

Bölgede 1000'den fazla kilisenin bulunduğu söylenmektedir. Bunların içinde, özellikle Göreme Vadisi'ndeki Tokalı Kilise, Elmalı Kilisesi, Yılanlı Kilise, Santa Barbara Kilisesi, Karanlık Kilise ve Çarıklı Kilise en önemlileridir.

Kiliseler, Hıristiyanlık dininin sanatsal özelliklerini ve dönemin dinsel yaşam tarzını nakşeden resim ve süslemelerle doludur. Bazı kiliselerdeki boya ve resimler, bugün bile tüm canlılığıyla ayakta durmaktadır.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya, yılın her ayı ziyaret edilebilmektedir. Ancak, yazları sıcak, kışları soğuk kara iklimine sahip olması nedeniyle, nisan-kasım arası en uygun gezi dönemidir.

Kapadokya'da pek çok gezi ve ziyaret noktası olmakla birlikte, en önemli yerler şunlardır: Avanos, Zelve, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Ürgüp, Mustafapaşa, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Gülşehir, Ihlara Vadisi ve Hacıbektaş'tır.