Luksor, firavun heykelleriBir tarih hazinesi Kahire, gezilebilecek pek çok bölgeye sahiptir. Yirmi milyona yaklaşan nüfusuyla, dünyanın en büyük kentleri arasında yer alan Kahire’nin en önemli ziyaret yerini, 15 km. mesafesindeki ünlü Keops, Kefren ve Mikerinos Piramitleri oluşturur. Piramitlere, esasında Kahire’yle birleşmiş durumdaki “Giza Çölü” ev sahipliği yapar.

İSMET İNCE